Kapsejladsteori 24/2

Snekkens kapsejladsudvalg og Spækhuggersejlere i Smålandsfarvandet inviterer til "Sæsonopstart med kapsejladsteori", lørdag den 24. februar kl. 14-17. 

National baneleder og dommer Kim Elmegaard vil fortælle om kapsejladsteori og om hvordan du bedst forbereder dig til kapsejlads.

Teorien vil omhandle:

  • Forberedelse på land
  • Banesystemer
  • Dommerbåden
  • Startlinjen
  • Planlægnng
  • Generelle vigeregler.

Udover at blive klogere på ovenstående, bliver der også tid til hyggesnak, og at tale om de aktiviteter. der kommer i løbet af året.

Der serveres kaffe og kage. Øl og vand kan købes.

Se hele invitationen på medlemssiden u/Aktiviteter.

Tilmeld dig via https://sejlklubben-snekken.nemtilmeld.dk senest den 17. februar. 
Arrangementet er gratis.