Storstrømmen One-/TwoStar Race 2024, 15/6

Kapsejladsudvalget inviterer til Storstrømmen One-TwoStar Race 2024, for 1 og 2-personers besætninger.

Der sejles med respit og uden brug af "flyvesejl" som spiler, genakker eller code nul. Der sejles altså med traditionel sejlføring, bestående af storsejl og genua/fok.

Alle deltagende både sejler i samme løb. Brug af selvstyrer er tilladt.

Distance: ca. 15 sømil i Storstrømmen, svarende til ca. 3-4 timers sejlads.

Alle er velkomne - med eller uden målerbrev.

Deltagerprisen er 100 kr. per båd, og dækker morgenmad og præmier.

Se hele invitationen på sejlklubben-snekken.dk/kapsejlads