Kapsejladser og træning i 2024

Kapsejladsudvalget har lagt en plan for den kommende sæson - se datoer for kapsejladser og træninger på siden Kapsejlads. Der kommer mere information om de enkelte aktiviteter (hvor det er relevant), efterhånden som vi nærmer os datoerne. 

Husk at tilmelding til visse kapsejladser stadig sker via kapsejlads.nu.
Læs mere på Kapsejlads-siden, hvor du også finder link.

God (kapsejlads-) vind i 2024!