KLUBAFTEN 14/3

Kom til klubaften den 14. marts, hvor Jochen og Rainer vil fortælle om deres togter ud i verden med en Spækhugger.

Tilmelding via https://sejlklubben-snekken.nemtilmeld.dk senest den 12. marts. Det koster 30 kr. at deltage.
Du kan læse mere om klubaftenen på klubbens hjemmeside; https://sejlklubben-snekken.dk/for-medlemmer/aktiviteter.